69748067_10220549283901849_4889931355825111040_o.jpg
 

Bliv elev

Udfyld nedenstående formular for indmeldelse af nye elever


Kørestol *
Forældre 1/tilmelder *
Forældre 1/tilmelder
Forældre 2/samlever
Forældre 2/samlever

 

Efterskolen er åbent for alle der opfylder kriterierne i målsætningen. Skolen har plads til 50 elever.  I sammensætningen af elevholdet tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Skolens målgruppe er som udgangspunkt elever i klassetrin 8.-11. klasse, som har særlige læringsforudsætninger. Behovet for særligt tilrettelagt undervisning er en forudsætning for at blive optaget på skolen. Ligeledes forudsættes, at der foreligger en udtalelse fra PPR, der dokumenterer elevens særlige behov. Det er derfor forventeligt, at de elever, der optages, tidligere har modtaget specialundervisning enten i specialklasser, specialundervisningscentre, forsøgt integreret i normalklasser eller i anden form for undervisning. 

Der vil være stor forskel på elevernes læringsforudsætninger. Nogle elever vil have store faglige vanskeligheder. Andre vil have vanskeligheder ved at forstå de sociale spilleregler. Mange vil have motoriske og kognitive vanskeligheder. Nogle elever vil kunne beskrives som udviklingshæmmede. Andre elever vil have forskellige former for udviklingsforstyrrelser.

Mange af skolens elever vil være præget af lavt selvværd med begrænset selvstændighed. Mangel på fantasi og initiativ med passivitet i forhold til egen indsats præger også skolens målgruppe. Størstedelen af de elever som skolen optager er selvhjulpne med hensyn til personlig pleje, og som kan deltage i efterskolens og den daglige undervisnings mange praktisk betonede gøremål. De optagne elever forventes ved hjælp af skolens indsats at kunne få udviklet lyst og evne til et aktivt liv i fællesskab med andre. 

Op til to elever de første år kan være kørestolsbrugere, som kan have brug for hjælp til personlig pleje og mange praktiske betonede gøremål. På sigt regner vi med at udvide til fire kørestolsbrugere. Ved plejekrævende ophold på efterskolen forudsættes det, at hjemkommunen dækker de ekstra omkostninger, som er forbundet med den ekstra personlige pleje det kræves.