Personale:

Forstander, Lars Lærkesen Holm

Forstander.jpeg

Lars kommer fra en stilling som mellemleder på en folkeskole, der har en afdeling for elever med autisme. Lars har under sine studier arbejdet med udviklingshæmmede. Efter uddannelse som lærer har Lars undervist på flere skoler, samt været ansat på Samsø Efterskole og Hald Ege Efterskole.

“Jeg glæder mig rigtig meget sammen med bestyrelsen til at starte på processen med at få sat den rette stab og løse de mange udfordringer frem til skolestart den 11. august. Vi ønsker at opbygge en skoleform hvor vi kan tilpasse den enkelte elevs behov både individuelt og i fællesskabet. For os er det vigtigt at vi kan alle noget - men kun i den rigtige ramme. Det er det vi vil arbejde efter at lykkes med” - Lars Lærkesen Holm.

 

Viceforstander, Dinna Odgaard

Jeg glæder mig til at starte som viceforstander på Kvie Sø Efterskole den 1. august og er meget glad for at være med fra starten af. Min styrke ligger i at kunne kombinere læreruddannelsen med min tidligere uddannelse, som bogholder. Det betyder meget for mig at ressourcerne udnyttes bedst muligt – tingene kan gøre på mange måder - og netop vurderingen af den optimale pædagogiske løsning indenfor den ramme, der er givet, er utrolig vigtigt. Jeg har i mit lærerliv været ansat både på specialskole og i den almene folkeskole. Den specialpædagogiske viden og erfaring har jeg erhvervet både som lærer, vejleder og leder.  Jeg ser frem til at kunne udnytte mine kompetencer ved at være med til at skabe en efterskole, der har store ambitioner – og hvor den enkelte elev udvikler sig i fællesskabet både fagligt, personlig og socialt.

billede (2).png
 
Bestyrelsen Kvie Sø Efterskole.JPG
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på stiftende generalforsamling d. 20. februar 2018. Bestyrelsen er sammensat ud fra en bred vifte af forskellige kompetencer og interesseområder.

Formand:

Peter Fog
Medejer af Ansager Hestehospital og far til en udviklingshæmmet datter, som i 2018 har sit andet skoleår på Karise Efterskole og er indskrevet på Kvie Sø Efterskole i 2019. Peter har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og andre formandsposter igennem forskellige aktiviteter på bl.a. Billund travbane og oprettelse af Ansager Hotel.

Næstformand:

Stine Tryk
Stifter og indehaver af Karlstad-kufferten, som ved hjælp af en svensk sprogtræningsmodel (Karlstadmodellen) giver børn og unge med funktionsnedsættelser muligheden for at lære, anvende og udvikle sprog uanset udfordringer. Stine har stor erfaring med specialpædagogik arbejde, hvor udvikling og læring er i fokus. Desuden sidder hun i bestyrelsen i både den nationale og internationale forening for Karlstadmodellen (IAKM).

Medlemmer:

Maiken Støjer
Maiken er uddannet folkeskolelærer med diplom i Specialpædagogik, og arbejder på Specialundervisningscentret på Præstegårdsskolen i Esbjerg. Maiken har stor erfaring med undervisning og trivsel på specialområdet, hvor den enkelte elevs potentialer altid sættes i spil, så der skabes helhed og progression omkring elevernes udvikling.

Maiken er desuden meget aktiv i den lokale idrætsforening, hvor hun gennem en lang årrække har fungeret som fodboldtræner for diverse børne- og ungdomshold, bestyrelsesmedlem , formand for Ungdomsudvalget etc. i Tjæreborg IF.

Martha Voss
Martha er selvstændig med virksomheden NENUC, der arbejder med udvikling gennem læring og ledelse. Kerneområdet er i hestesektoren, men hun har også serviceret erhvervsskoler og private virksomheder med analyseopgaver, udviklingsprojekter og fundraising. Endvidere underviser hun på timebasis på erhvervsakademier i ledelsesfag under Akademiuddannelse i Ledelse. Martha er formand for Skovlund-Ansager Udviklingsråd samt koordinator i Mariefestivalen. Hun har medvirket ved opstart af Ladelund Efterskole og har en lang baggrund som bestyrelsesmedlem og formand i forskellige rideklubber.

Leo Christensen
Uddannet pædagog men er dog lige gået på pension. Leo er bosat i lokalområdet og har været afdelingsleder på den tidligere døgninstitution på Tiphedevej 17, 6823 Ansager. Han har derfor stor kendskab til Kvie Sø Efterskoles nye faciliteter og har erfaring med målgruppen.

Claus Zeeberg
Medejer og afdelingsdirektør i ERPgruppen, og far til en søn med Downs Syndrome, som er indskrevet på Kvie Sø Efterskole i 2020. Det der driver Claus i projektet er, at han gerne vil være med til at styrke mulighederne for hans søn om at komme på efterskole og de andre unge mennesker i hans netværk.

Finn Støjer
Medejer og direktør i Olav Kristensen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS. Finn er udannet bygningsingeniør og har gennem 25 år arbejdet med rådgivning om byggeri. Finn står for alt det bygningsmæssige i forhold til myndighedsbehandling og gennemførelse af selve byggeprocessen.

Poul Rosendahl
Poul Rosendahl er udpeget til bestyrelsen af Varde Kommune.

Poul har indtil sidste kommunalvalg, siddet i Varde Byråd gennem flere perioder for venstre. Poul er fra lokalområdet og har selv et handicappet barn og har derfor stor interesse for at hjælpe dette initiativ i gang.

Suppleanter:

Katrine Fynbo