stock-photo-selective-focus-microphone-and-blur-musical-equipment-guitar-bass-drum-piano-background-346418642.jpg
 

Valgfag

Valgfag vælges af den enkelte elev i samarbejde med stamholdslæreren og tager udgangspunkt i elevens egen motivation for at vælge. Fagene blander elevgruppen på tværs og vælges for et halvt år ad gangen. Vi fokuserer på motion og bevægelse og sikrer gennem vejledning, at eleven vælger mindst èn idrætsaktivitet. Eleverne vælger 2 fag for et halvt år ad gangen. Valgfagene udbydes i samarbejde med elevernes ønsker og kan varierer fra elevgruppe til elevgruppe.

Til skolestart august 2019 udbydes følgende 6 valgfag:

  • Boldspil

  • Rollespil

  • Ridning

  • Friluftsliv

  • HDS

  • Billedekunst