Kvie Sø Efteskole.jpg
 

Drømmer du om at få et spændende og indholdsrigt ungdomsliv?

Et år der giver dig nye venner og oplevelser for livet. Et år hvor du kan udvikle dig både fagligt, socialt og personligt sammen med andre unge mennesker ligesom dig. 

Kvie Sø Efterskole er for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs Syndrome, Autisme etc.


Vi har stadig brug for hjælp til at skaffe egenkapital til etablering af skolen - vil du støtte et godt projekt så læs mere her


Vi har med stor glæde ansat vores forstander Lars Lærkesen Holm, som starter pr. 1. maj.


Lars Holm er i dag ansat som mellemleder på en folkeskole, der ligeledes har en afdeling for elever med autisme. Lars har under sine studier arbejdet med udviklingshæmmede. Efter uddannelse som lærer har Lars undervist på flere skoler, samt været ansat på Samsø Efterskole og Hald Ege Efterskole.

Forstander.jpeg

“Jeg glæder mig rigtig meget sammen med bestyrelsen til at starte på processen med at få sat den rette stab og løse de mange udfordringer frem til skolestart den 11. august. Vi ønsker at opbygge en skoleform hvor vi kan tilpasse den enkelte elevs behov både individuelt og i fællesskabet. For os er det vigtigt at vi kan alle noget - men kun i den rigtige ramme. Det er det vi vil arbejde efter at lykkes med” - Lars Lærkesen Holm.

 
 

En stor tak til alle vores frivillige hjælpere og gode sponsorer, som har hjulpet os videre i processen.