IMG_2300.JPG
 

Skolen

Kvie Sø Efterskole definerer sig selv som en specialefterskole for elever med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs Syndrome, autisme etc.


Herved tydeliggøres, at efterskolevirksomheden har fuldstændig samme hovedsigte som alle andre efterskoler, nemlig livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

På Kvie Sø Efterskole vil eleverne møde dygtige og engageret lærer, der vil udfordre hver enkelt elev med udgangspunkt i dennes forudsætninger gennem undervisning, oplevelser og social samvær. 

På Kvie Sø Efterskole vægter vi musiske, kommunikative, kreative, kropslige og tværfaglige tilgange, som skaber rammer for den tryghed og det nærvær, som er en forudsætning for et rigt og spændende ungdomsliv. Elevens personlige udvikling og identitetsdannelse er omdrejningspunktet. 

IMG_2375.JPG

Struktur og forudsigelighed i efterskolens hverdagsliv er væsentlige forudsætninger for at skabe et læringsrum, hvor den enkelte elev frit kan udvikle egen identitet. Det trygge og rolige skolemiljø opbygges ud fra målet om en mobbefri skole, hvor samværsform og menneskesyn baseres på anerkendende pædagogik for herigennem at medvirke til inklusion.