Linjefag

  • Madkundskab/sundhed

  • Medie/performance

  • Landbrug

  • Kunst/Design

En stor andel på skemaet er linjefag, hvor eleverne vælger at blive undervist i en af disse retninger. Linjefagene har en varighed af et halvt år, hvor efter eleverne har mulighed for at skifte eller fortsætte med samme linjefag. Fagene skal forsøge at bidrage til elevens udvikling inden for et for elevens særlige interessefelt, og undervisningen er tværfaglig og indeholder forskellige fagelementer, men fælles for alle er, at der skal indgå et bogligt element.  Linjefagene oprettes ved min. fem elever. 

Linjefag efterår er på ca. 15 uger  

Linjefag forår er på ca. 15 uger 

kyllinger.jpg