Kvie Sø Efteskole.jpg
 

Drømmer du om at få et spændende og indholdsrigt ungdomsliv?

Et år der giver dig nye venner og oplevelser for livet. Et år hvor du kan udvikle dig både fagligt, socialt og personligt sammen med andre unge mennesker ligesom dig. 

Kvie Sø Efterskole er for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs Syndrome, Autisme etc.


Efterskolernes dag lille.jpg

Vi har stadig ledige pladser i år og de næste år.

Besøg skolen på efterskolernes dag.

OBS! På Kvie Sø Efterskole er der mulighed for at søge individuel supplerende støtte til et efterskoleophold, hvis familien har svært ved at finansiere egenbetalingen. Den individuelle støtte søges udover den almindelige statslige elevstøtte og kan delvist dække egenbetalingen eller i nogle tilfælde i samarbejde med hjemkommunen dække hele efterskoleopholdet.

Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes til nedsættelse af egenbetalingen.

Den individuelle supplerende støtte skal søges ved henvendelse til Lars på mail forstander@kviesoefterskole.dk.

 
 

 

Vi har nu med stor tilredshed ansat hele vores dreamteam, som er klar til at tage imod vores elever til august.

IMG_4933.JPG
 

Fra venstre mod højre forrest:

Conny Knudsen
Tanja Baadsgaard Behrndtz
Sune Lund
Maibritt Stouby
Bente Thorup Matzen
Trine Østergaard
Mette Meirup
Inger Poulsen
Else Grethe Jensen
Dorthe Søndergaard

Fra venstre mod højre bagerst:

Louise Lærkesen Holm
Lars Lærkesen Holm
Lennart Nielsen
Dorthe Berg Nielsen
Per Theilgaard
Jannik Kjær Knudsen
Marlene Sørensen
Erik Øster Nielsen
Kaj Buhl
Dinna Odgaard

 
 

En stor tak til alle vores frivillige hjælpere og gode sponsorer, som har hjulpet os videre i processen.